Logo
Logo UZA Logo UZL
Een studie rond het gebruik van intervaltraining bij cardiale revalidatie
Home PDF Print E-mail

Heel wat hartpatiënten die lijden aan een vernauwing van de kransslagaders en daarvoor behandeld worden met bijvoorbeeld een ballondilatatie en stent of een bypassoperatie, doorlopen daarna een cardiaal revalidatieprogramma. Cardiale revalidatie reduceert de mortaliteit met 20 tot 30%. De patiënten volgen tot nog toe een klassiek, drie maand durend, revalidatieprogramma, waarbij eenzelfde, relatief lage intensiteit van training wordt gehanteerd. De SAINTEX-CAD studie wil onderzoeken of een intensiever programma een grotere winst in maximale aërobe capaciteit kan genereren. Voor dit onderzoek maakt men gebruik van intervaltraining, waarbij korte episodes van hoge intensiteit worden afgewisseld met recuperatieperiodes.

 

SAINTEX-CAD (Study on Aerobic INTerval EXercise training in Coronary Artery Disease) is een studie die wordt gefinancierd door het Vlaams Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Deze multicentrische studie wordt gevoerd door het UZA en het UZ Leuven. Samen doen we onderzoek naar de meest efficiënte trainingsvorm voor patiënten met coronair vaatlijden. Bedoeling is tot de grootst mogelijke toename in maximale aërobe capaciteit te komen, of anders gezegd; de maximale opname van zuurstof door het lichaam. Die is immers niet alleen een maat voor de fitheid en conditie van de patiënt, maar ook een belangrijke voorspeller van ziekte en sterfte. In totaal zullen ongeveer 200 patiënten deelnemen. Meer gedetailleerde informatie over de studie vind je hier.

 

Indien uit de studie blijkt dat de patiënten via intervaltraining sneller hun fysieke capaciteit kunnen herwinnen, zal de revalidatieperiode misschien korter kunnen worden. Patiënten zullen zich met andere woorden sneller weer kunnen integreren in het economische en sociale leven en de – beperkte – middelen voor cardiale revalidatie, zullen efficiënter kunnen worden ingezet.

 

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Een goede kennis van de werking van het hart draagt daar zeker toe bij. We geven daarom op deze website ook graag meer informatie over hoe je hartproblemen kan voorkomen.

 

Hoe werkt het hart?

Telefoonnummer voor een gezond hart

Mensen die gezond blijven, blijken verschillende kenmerken te hebben, die samengevat kunnen worden in een soort ‘telefoonnummer’. Lees meer